Ở Nhật Bản, một quốc gia khá gần gũi với Việt Nam, kĩ năng sinh tồn trong đó có bơi lội và tự thoát thân khi gặp tình huống khẩn được dạy cho các em ngay từ nhỏ.  Trẻ em được học cách nằm rạp ra đất khi động đất xảy…